Україна

                Вінницька область Погребищенський район

                          Спичинецька  сільська  рада

          Комунальний заклад «Спичинецький дошкільний    

         навчальний заклад загального розвитку «Веселка»

 

       22250                            с. Спичинці                                тел.:

 

   19червня 2017р.

 

                                                Звіт

  ЗавідувачаСпичинецьким дошкільним навчальним закладом

                                      за  2016-2017н.р.

        На виконання  наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178 «Про впровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» затверджено Примірне положення про звітування керівника про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету. Звітування керівника здійснюється з метою подальшого  утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень.                   

         Комунальний заклад «Спичинецький дошкільний навчальний заклад загального розвитку «Веселка» Спичинецької сільської ради Погребищенського району Вінницької області  діє згідно Конституції України, Конвенцією «Про права дитини», ЗаконуУкраїни «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-гігієнічних норм», Концепцією дошкільного виховання в Україні, Статуту Спичинецького ДНЗ «Веселка», Правил внутрішнього трудового розпорядку, Посадових інструкцій, норм харчування для дітей дошкільного навчального закладу, «Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності», в своїй роботі керується Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ», «Коментарем до базового компонента дошкільної освіти в Україні».

        Навчальний заклад працює за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», а також за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

         За проектною потужністю дошкільний навчальний  заклад розрахований на 30 місць для дітей від 3 до 6(7) років.  У 2016-2017навчальному році у серпнімісяці була укомплектована група  із 30дітей.

 

Наш  дитячий садок відвідують діти із 5 сіл: Спичинці, Васильківці, Педоси, Погребище-2, Довжок. 

Контингент батьків соціально благополучний.

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 6 працівників: 3 – молодшого обслуговуючого персоналу Мороз Г.А., Пелишок С.А., Прохорчук І.П., 1- медичний працівник Думанська Т.П., 2 – педагогічних працівники, у тому числі: вихователь Яворська О.М. закінчила Вінницьке педагогічне училище за спеціальністю «Дошкільне виховання», має 6 років педагогічного стажу,  пройшла курси по підвищенню кваліфікації у 2015 році, у 2016-17н.р. році пройшла чергову  атестацію при освітньому окрузі Погребищенської ЗОШ №1, за методичною темою «Формування ціннісного ставлення дитини до свого народу, Батьківщини, держави нації через призму національно-патріотичного виховання», їй встановлено 11 тарифний розряд і я завідувач ДНЗ Ремарчук Н.В. На опалювальний сезон приймається три кочегари.

        Я  особисто як завідувач Спичинецьким ДНЗ була прийнята на роботу районним відділом освіти, закінчила Вінницький педагогічний інститут ім. М.Островського за спеціальністю «учитель української мови і літератури», маю 32 роки педагогічного стажу, у 2014 році пройшла курси по підвищенню кваліфікації, у 2016-17н.р. була проатестована на відповідність займаній посаді керівника дошкільного закладу.

Для плідної роботи працівників закладу створено всі умови. Групові приміщення забезпечені меблями  та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створено всі умови, добротно умебльована і обладнана ігрова та спальна кімнати, кухня, складова, пральна, дитячий туалет, прогулянковий та спортивно-ігровий майданчики. У цьому році на території дитячого садка встановлено альтанку для проведення відповідних занять та відпочинку дітей.

         Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей наш колектив знаходиться у постійному творчому пошуку, експериментуємо та впроваджуємо сучасні  методики, педагоги відвідують районні методичні семінари та беруть у них активну участь.

Для підвищення якості освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив спрямовував навчально-виховний процес дошкільного закладу на вирішення головної методичної мети «Формування національно-патріотичної, різнобічно розвиненої, духовно багатої особистості».

    Згідно з річним планом та графіком внутрішньосадкового контролю в ДНЗ  з  10.10.2016 року  до 04.11.2016 здійснювався тематичний контроль за станом освітньої діяльності з національно-патріотичного виховання дошкільників. Вивчення проводилося  в різновіковій групі дошкільного закладу.

 

 

Вивчення умов, створених у закладі для здійснення роботи з цього напряму засвідчило, що в цілому в ДНЗ створено належні умови, зокрема:

* в інтер’єрі закладу, крім сучасного стилю, активно використовують народні мотиви;

* оформлено куточок державності.

В групі ДНЗ наявний народознавчий куточок, наповнений матеріалом, що відповідає віку дітей та програмовим завданням.

Аналіз перспективного та календарного планів засвідчив, що вихователь систематично планує з дітьми різноманітну роботу народознавчого напряму, метою якої є патріотичне виховання, зокрема заняття, бесіди, ігри, екскурсії, образотворча та трудова діяльність.

З метою визначення рівня теоретичної підготовленості вихователя з питань патріотичного виховання було проведено анкетування, що виявило достатній рівень знань щодо форм, методів, прийомів, а також орієнтування в програмових завданнях з цього питання. Аналіз занять  засвідчив, що діти демонструють переважно належний рівень знань щодо історико-географічних уявлень, державної символіки, народної символіки, особливостей культури і мистецтва.

Окремою ланкою роботи з питань патріотичного виховання є робота з батьками вихованців. У групі систематично плануються та проводяться свята та розваги за участю батьків.

Усі заходи побудовані на народних традиціях і мають на меті виховувати у дітей та дорослих повагу, любов до культури, традицій, мови рідного народу.

Також відповідно до плану роботи дошкільного закладу на 2016-2017 навчальний рік з питань вивчення стану життєдіяльності дітей було проведено тематичне вивченнястану роботи щодо формування навичок безпечної поведінки дітей

в умовах сучасного соціуму. Під час тематичного вивчення було переглянуто заняття, режимні моменти, плани навчально-виховної роботи з метою виявлення рівня педагогічної роботи з формування навичок безпечної поведінки.

 Вихователь проводила з дітьми бесіди, заняття, вивчала правила поведінки, спрямовані на охорону життя, безпеки та здоров’я дитини.  

         З метою підвищення ефективного освітнього процесу  в дошкільному навчальному закладі та якісного  рівня  фахової підготовки колективу були придбані навчально-методичні  посібники, наочні матеріали, які шляхом самоосвіти опрацьовують  педагоги, розвивальні та дидактичні ігри.  Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання»,

 « Дошкільний навчальний заклад”, «Методична скарбничка вихователя», «Практика управління», «Медична сестрадошкільного закладу». Все, що було придбане, відповідає вимогам освітнього стандарту та орієнтоване на виконання завдань чинних програм.   

 

                                    

    Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Бесіди із дітьми старшого віку у нас їх було 9 і середнього дошкільного віку, їх 12 –  показують, що вони готові до сприйняття пізнавального процесу, хоч хочеться покращити увагу дітей, а от порівняння, логіка та пам'ять у них  достатнього рівня. Діти емоційно позитивно налаштовані до майбутнього навчання в школі.

  Дуже шкодить для загального розвитку дитини, навчання, виховання її та адаптації  до  всього нового  нерегулярне відвідання дитиною дитсадка, над  цим питанням нам потрібно ще працювати з батьками.

  Взаємодія з батьками вихованців є одним із пріоритетних напрямів діяльності закладу. Педагогічний колектив організовував для цього різні форми співпраці:

*батьківські збори;

*індивідуальні консультації;

*анкетування з проблем виховання та навчання дітей;

*спільна участь у святах: День дошкілля, «Щедра осінь завітала у дошкільний наш садок», «Святий Миколай, нас усіх оберігай», «Уклін тобі, люба матусю», «Христос Воскркес, Воістину Воскрес», свято «Прощавай, садочок дитячий»;

     Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною  складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

      У ДНЗ працюють молоді, але активні і відповідальні працівники, про їх роботу свідчать результати перевірок санітарних служб: порушень санітарно-гігієнічного стану приміщень та харчоблоку не виявлено, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі.

 Харчування дітей відповідає  встановленим грошовим нормам. Вартість харчування коливається  у межах від 14  до 16 гривень, а в оздоровчий період від14  до 17  гривень на одну дитину. Плата за харчування за 1 день за рішенням сесії Спичинецької сільської ради становить 3 грн. Безкоштовно харчуються 2 дітей учасника АТО Іванова Леоніда Івановича.  Виконання норм харчування на одну дитину  становить 65-70%. Здешевлюємо харчування за рахунок батьків, які благодійно надають картоплю, буряк, моркву, цибулю, капусту.

        Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом Спичинецької сільської ради, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. За кошти Спичинецької сільської ради проведено поточний ремонт ДНЗ. У цьому році вже закуплено та кочегарами заготовлено дрова на наступний опалювальний період, постійно закупляються санітарно-гігієнічні засоби, іграшки, посуд та інше.

 

 

  Естетичному та затишному  оформленню закладу надають добре збережені   меблі: столи, стільчики, шафи, телевізор, ноутбук, принтер, посуд,   куточок для медичної сестри, дитячі ліжка, постільна білизна, полове покриття, дитячі іграшки та інше начиння, яке необхідне для роботи.  

Щодо управлінської діяльності ДНЗ, то моя робота спрямована на забезпечення працездатності колективу на виконання річних завдань, обов’язкова комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису.

 Згідно з річним планом роботи відділу освіти на 2017 рік, на виконання наказу по відділу освіти від 03.02.2017 року № 23 «Про проведення «Дня відділу» в комунальному закладі «Спичинецький дошкільний навчальний заклад загального розвитку «Веселка» 10.05.2017 р. було проведено «День відділу».

Комісією було перевірено питання здійснення управлінської діяльності, ведення обов’язкової ділової документації, стану внутрішнього контролю та керівництва, організації методичної роботи, медичного обслуговування та харчування. Перевірка проводилась шляхом вивчення документації відповідно до Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 1059 від 01.10.2012 року.

За наслідками перевірки встановлено, що ведення документації у Спичинецькому ДНЗ здійснюється відповідно до  Примірної інструкції  з діловодства у дошкільних навчальних  закладах.

Планування діяльності дошкільного навчального закладу спрямоване на розвиток закладу, науково-методичну роботу, систему контролю, управлінські рішення, співпрацю та взаємодію з органами місцевого самоврядування.  Методична робота в ДНЗ спланована у формі відкритих занять, самоосвіти, курсового підвищення кваліфікації , фахової атестації.

Роботу завідувача Спичинецьким ДНЗ з питань ведення документації, здійснення внутрішнього контролю та керівництва, організації методичної роботи визнано задовільною.

    Отже, протягом 2016-2017 навчального року  колектив приділяв увагу таким пріоритетним напрямам освітньої роботи:

 *забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей, їх безболісної адаптації до зміни умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

*формування у дітей основ духовності, необхідних для розвитку внутрішнього світу особистості;

*виховувати позитивне ціннісне ставлення дитини до себе, своїх рідних;

*ознайомлення з історією краю, життям і побутом народу України;

*формування почуття любові до Батьківщини, ціннісного ставлення до українського народу, держави, нації.

     Добре і легко працювати, коли колектив дружній та з повагою ставиться один до одного. На мою думку, репутація та мікроклімат у колективі задовільний.

 

  Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж  навчального року   письмових звернень не надходило, а усні звернення вирішувались зразу. Відкритість та прозорість роботи ДНЗ можна було спостерігати через батьківський комітет та батьківські збори, які проводяться у нас

   Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, всі працівники слідкують за чистотою як приміщення так і території закладу.

Хочеться подякувати всім працівникам за працю, а батькам за  визнання ними нашого дошкільного закладу і нас, як працівників, а мене як керівника установи.

   Щодо планів на наступний навчальний рік, то наш садочок буде приймати участь у обласному семінарі за темою «Практична, естетична, духовна цінність праці для розвитку особистості», тому ми і будемо працювати в цьому напрямку.

 

 

 

Завідувач Спичинецьким ДНЗ                                            Н.В.Ремарчук